• Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Koneser Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szlak 39/3, 31-153 Kraków, tel.: +48 500 122 997, e-mail: kontakt@koneserreklamy.pl

 

2. W naszym Serwisie zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia, niezbędne do składania Zamówień oraz kontaktu,

b) adres zamieszkania lub adres firmy – do wysyłki zamówionego Produktu,

c) nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji Zamówień,

d) adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane jest potwierdzenie Zmówienia oraz ewentualny kontakt,

e) adresy – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);

f) cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.

 

3. Podanie powyższych danych jest konieczne dokonując zakupu w Serwisie (należy podać dane służące do zidentyfikowania Klienta / Kupującego). Rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zakupy w Serwisie. Użytkownik może zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach Serwisu.

 

4. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,

b) w celu realizacji zawartej Umowy pomiędzy Administratorem a Klientem – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,

c) w związku z marketingiem Produktów oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,

d) w związku z aspektami technicznymi dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności Serwisu,

e) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

5. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów mogą być:

a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,

b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,

c) podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,

d) odbiorcy danych tacy jak firmy: kurierskie, spedycyjne, banki, operatorzy systemów płatniczych, którzy realizują płatności za zakupione w Serwisie Produkty oraz dostarczają zakupione Produkty do Klientów.

 

6. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowej.

 

7. Podanie wymienionych danych osobowych w każdym z wymienionych celów jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych z nich (takich jak: zawarcie Umowy – zakup Produktu, reklamacje, zwroty, inne usługi oferowane przez Serwis jest niezbędne do ich realizacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji Zamówień przez Serwis oraz innych określonych zobowiązań.

 

8. Prawa przysługujące Użytkownikom, których dane przetwarzamy:

a) prawo dostępu do treści danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w określonych sytuacjach).

 

9. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznano, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

  • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.